“Trajnostni razvoj ni učni predmet, temveč rdeča nit, ki povezuje celoten pouk. Trajnostni razvoj je skupni način razmišljanja. Potrebujemo torej ustrezno izobraževanje za učitelje, pa tudi sveže ozračje v razredih ”.

Erminia Spotti, Ecomondo – WWF, september 2008

Projekt čezmejnega sodelovanja Poučevanje trajnosti v Sloveniji in Italiji (Teaching Sustainability across Slovenia and Italy – TESSI) na praktičen način spodbuja koncept trajnostnega razvoja na srednjih šolah na programskem območju. Temu so namenjene delavnice za učitelje, celovit multimedijski učni komplet v slovenskem in italijanskem jeziku ter čezmejni natečaj, v okviru katerega bodo nagrade prejele šole in posamezni dijaki, ki bodo storili največ za svoje okolje. Del projekta je tudi potujoča multimedijska razstava, ki bo obiskala Trst, Ljubljano, Ferraro in Novo Gorico ter tako povezala slovenske in italijanske šole ter dijake, ki so aktivni na področju okoljske trajnosti.

Pridružite se ekipi TESSI, pripravite načrt za učinkovito rabo energije na šoli in sodelujte pri naših aktivnostih!