UČNA GRADIVA: viri, ki omogočajo dostop do najnovejših spoznanj s področja učinkovite rabe energije, odpadkov in vode

Predstavitev učnega kompleta:

Učni komplet je celovito, poglobljeno, multimedijsko in interaktivno orodje za poučevanje načel okoljske trajnosti in trajnostnega razvoja. Učiteljem bo v veliko pomoč pri vodenju učnih ur, za dijake pa predstavlja pomembno spodbudo za aktivno učenje in praktično delo.

Učni komplet vsebuje:

  • priročnike za dijake;
  • navodila za učitelje;
  • multimedijske animacije;
  • škatlo s pripomočki za poskuse;
  • PowerPoint predstavitve.

Na voljo je pet priročnikov za dijake: učinkovita raba energije v stavbah, učinkovita raba energije v industriji, trajnostni transport in mobilnosti, upravljanje z vodnimi viri in ravnanje z odpadki.

Prvi trije priročniki so nastali v okviru predhodnega projekta IUSES. Projekt TESSI je njegovo nadaljevanje, saj uporablja obstoječa učna gradiva in črpa iz izkušenj organizacije natečaja. Razlika je le v tem, da svoje aktivnosti osredotoča zgolj na slovensko-italijansko čezmejno območje.

Priročniki o upravljanju z vodnimi viri in o ravnanju z odpadki so v celoti nastali v okviru projekta TESSI. Pripravili so jih strokovnjaki z Univerze v Novi Gorici in Univerze v Ferrari in bodo na voljo v letu 2013.

Multimedijske animacije in škatla s pripomočki za poskuse so plod dragocenih izkušenj projekta IUSES. Za zasnovo in izvedbo gre zahvala tehnikom Laboratorija znanstvenega središča Immaginario Scientifico, s svojimi predlogi in prispevki pa so sodelovali vsi partnerji. Gre za vrhunsko orodje, ki omogoča neposredno vključevanje in aktivno učenje, s pomočjo katerega bodo učitelji na zabaven in praktičen način spodbudili razmišljanje o trajnostnem razvoju.

Škatlo s pripomočki za poskuse bodo brezplačno prejeli vsi učitelji, ki se bodo udeležili delavnic za učitelje.

PRENOSI: